หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา


share facebook
วันที่ 20 ม.ค. 2557

                สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายจำเนียร มูลสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมให้เด็กแสดงออกทางความคิด ร่วมตอบปัญหารับของรางวัลจากทางสำนักงาน โดยวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ จัดที่โรงเรียนลำปาววิทยาคม อำเภอยางตลาด และวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ จัดที่โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์