หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


share facebook

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยาน บันทึกดังกล่าวเป็นไปเพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่การเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่น ที่สำนักงานป.ป.ช.สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควร โดยอาศัยกลไกทางศาสนาเพื่อยกระดับการพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้มีจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช.
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *