หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz

share facebook
 
การพิจารณารางวัลสื่อที่มีผลงานดีเด่นสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต หรือรางวัลช่อสะอาด
 
                            ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการพิจารณารางวัลสื่อที่มีผลงานดีเด่นสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือรางวัลช่อสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หนือหน่วยงาน ที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อในการส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ภาพยนต์โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งเผยแพร่ทางสถานนีโทรทัศน์ และ/หรือเคเบิลทีวีที่เผยแพร่ในประเทศไทยเป็นวงกล้าง อันเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ขยายวันปิดรับผลงานไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การพิจารณารางวัลสื่อที่มีผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือรางวัลช่อสะอาด
แบบฟอร์มใบเสนอผลงาน สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ต่อต้านการทุจริต
แบบฟอร์มใบเสนอผลงาน สาขาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ หรือโรงภาพยนตร์
แบบฟอร์มใบเสนอผลงาน สาขาละครโทรทัศน์ต่อต้านการทุจริต
แบบฟอร์มใบเสนอผลงาน สาขาสื่อสนับสนุน
ขยายเวลาโครงการ