หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่1


share facebook
 
ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่1
เอกสารดาวน์โหลด
การประเมินคุณธรรมฯ
สถานการณ์ปัญหาการทุจริต
เอกสารวันที่ 2 ชุดที่ 1
เอกสารวันที่ 2 ชุดที่ 2
เอกสารวันที่ 2 ชุดที่ 3
เอกสารวันที่ 2 ชุดที่ 4