หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องศรีวราบี ชั้น 2 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร 

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว สืบเนื่องจากการที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดให้มีการคัดเลือกให้รางวัล อปท. ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต มาตั้งแต่ปี 2552 - 2556 ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนา อปท. ที่ได้รับรางวัล อปท. ดีเด่นและที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ให้เป็น อปท. ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ทำหน้าที่เป็นต้นแบบขยายผลหรือขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตไปยัง อปท. อื่น ๆ เป็นแหล่งเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันการทุจริตแก่ชุมชนท้องถิ่น และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น  ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2557 โดยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง รวม 108 คน