หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ป.ป.ช. กับการทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ"
โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมทองจันทร์ฯ อาคารเรียนรวมคณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์