หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Tansparency Assessment) ของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2557
เอกสารดาวน์โหลด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ความสำคัญและแนวทางปฏิบัติฯ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ฯ
การฝึกปฏิบัติ (workshop) โดยใช้คู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
สถานการณ์ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน