หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2557 - 1 เม.ย.2557 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม ณ โรงแรมบาริออส รีสอร์ทเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. บรรยายหัวข้อ "นวัตกรรมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต” และศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. บรรยายหัวข้อบทบาทภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 –2560) นอกจากนั้นมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยถวายภัตตาหารและทำบุญตักบาตร รวมถึงมีผู้สำเร็จการอบรม นยปส. รุ่น 1- 4 มาให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนในระหว่างการอบรม พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้