หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ช่วงเช้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5 พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมนักบริหาร” และ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยาย หัวข้อเรื่อง "นโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตของคณะกรรมการป.ป.ช.” ช่วงบ่าย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติ บรรยาย ในขัวข้อ "การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและมาตรการทางกฎหมาย” ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร