หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
                    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในกิจการลูกเสือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตร คู่มือ เอกสารประกอบ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดได้เข้ารับการฝึกอบรมในความรู้ขั้นต่างๆ โดยเฉพาะหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด เพื่อเพิ่มบุคลากรทางการลูกเสือให้มีศักยภาพ สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศนำกระบวนการลูกเสือช่อสะอาด เข้าไปจัดฝึกอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นหลักสูตรวิชาพิเศษ และ/หรือ หลักสูตรเฉพาะทาง ทุกปีการศึกษา และพัฒนาไปสู่การจัดตั้งหน่วยลูกเสือช่อสะอาดภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอนาคตต่อไป จึงกำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาดทั้ง 4 ประเภท ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ จึงขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยสามารถกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://scoutnacc.blogspot.com (สโมสรลูกเสือสำนักงาน ป.ป.ช.) ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้
เอกสารดาวน์โหลด
เรียนผู้บริหารสถานศึกษา
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4