หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
ป.ป.ช. กาฬสินธุ์ พบผู้บริหารท้องถิ่น


share facebook
วันที่ 2 ก.ค. 2557

        นายจำเนียร  มูลสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอห้วยผึ้ง นาคู เขาวง และกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในกิจกรรม "ป.ป.ช. กาฬสินธุ์ พบผู้บริหารท้องถิ่น" ประชาสัมพันธ์ภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ม.๑๐๐ ม.๑๐๓ การจัดทำบัญชีรับจ่าย การเปิดเผยราคากลาง และกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายฮั้ว)