หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม” โดยมีกรรมการ ป.ป.จ. สงขลา ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ๖ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน ๒๕๐ คน เข้าร่วมโครงการ