หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 สำนักงาน ป.ป.ช. โดย สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ได้ดำเนินงานจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 40 แห่ง ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์แก่คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 ให้ประสบผลสำเร็จ ในโอกาส ต่อไป
เอกสารดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ