หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

                                          ป.ป.ช. จัดกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. ต่อต้านการทุจริต

         นายสรรเสริญ  พลเจียก  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย จัดประกวดโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2014 และได้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยุวทูต ป.ป.ช. จำนวน 60 คน
        สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี กำหนดให้มีพิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา  มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. และการบรรยาย เรื่อง "การทุจริตกับความร่วมมือระดับสากล" โดยนายนิติพันธุ์  ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ หลังจากนั้นจึงเดินทางไปเข้าค่ายกิจกรรมยุวทูต ป.ป.ช. ที่จังหวัดกาญจนบุรี
         สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2014 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี จะต้องกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 (ยกเว้นหลักสูตรที่เรียนเกิน 4 ปี และผู้สมัครต้องไม่เรียนชั้นปีสุดท้าย) จะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 ระดับดี มีผลงานด้านการรณรงค์ป้องกันการทุจริต หรือเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสามารถเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ภารกิจให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. ตลอดระยะเวลา 1 ปี