หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2557  "HAND IN HAND…ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน"

                        เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.  และ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้หัวข้องาน "HAND  IN  HAND…ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ           

โดยช่วงเช้ามีการเดินขบวนพาเรดเพื่อขึ้นไปยัง CONVENTION HALL โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ จากนั้นเป็นการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและรายงานผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา โดย นายประมนต์ สุธีวงศ์  ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และการกล่าวปาฐกถา โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น.เป็นการร่วมแสดงวิสัยทัศน์ "HAND IN HAND…ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน” จากภาคราชการและภาคเอกชน โดย  
                                         -  คุณชุติมา  บุณยประภัศร          ปลัดกระทรวงพาณิชย์
                                         -  คุณตระกูล  วินิจนัยภาค           อัยการสูงสุด  สำนักงานอัยการสูงสุด 
                                         -  คุณถวิล  เปลี่ยนศรี                    เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ       
                                         -  คุณอิสระ  ว่องกุศลกิจ               ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
                                         -  คุณสุพันธุ์  มงคลสุธี                  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
                                         -  ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์     นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                  จุดประสงค์ของการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันปี
2557 ภายใต้แนวคิด "HAND  IN  HAND…ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”  คือ  ต้องการให้เกิดการปฏิรูปและบูรณาการในการทำงานและการมีส่วนร่วมของภาคราชการและเอกชน  เพื่อให้การปราบปรามและต่อต้านคอร์รัปชันเกิดเป็นรูปธรรม..มีการเปลี่ยนจากการยอมรับเพิกเฉยของภาคราชการและเอกชนเป็นการลุกขึ้นมาปราบปรามและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง  เพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน