หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดกาฬสินธุ์


share facebook
วันที่ 15 ก.ย. 2557

           เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายจำเนียร มูลสาร ผอ.สปจ.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สปจ.กาฬสินธุ์ สปจ.ขอนแก่น สปจ.มหาสารคาม ร่วมในการจัดโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชัน จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโดยภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บริหารสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ อาทิ
            - การร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของทุกภาคส่วนราชการ
            - การร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
            - การประกวดสุนทรพจน์ของนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย
            - การประกวดโครงงานด้านการป้องกันการทุจริต
            - การจัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริตของส่วนราชการ เป็นต้น
            การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องการให้เกิดการปฏิรูปและบูรณาการการทำงานและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้การปราบปรามและต่อต้านการทุจริตเกิดเป็นรูปธรรม จริงจัง ต่อเนื่องและยั่งยืน