หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
งานประชาสัมพันธ์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงาน ป.ป.ช. ปี 2558 – 2562
วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557
ณ ห้องทิพวรรณ 1 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

                       เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน ป.ป.ช. ปี 2558 - 2562 ต่อผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานภายนอกที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น
 
เอกสารดาวน์โหลด
กำหนดการงานประชาสัมพันธ์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารประกอบฯ