ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
 
สำนักงาน กกต. ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน "ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น” และ สาระความรู้ "108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น” เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเพื่อรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสื่อความรู้
ต้นแบบการเลือกตั้งท้องถิ่นเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ect.go.th
 
ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น >>> https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20190813154136.pdf
 
108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น >>> https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20190813152939.pdf