zone นิทรรศการ
โซน1 ลานสนุกคิด
โซน2 เลือกทางเดิน
โซน3 เมืองมนต์ดำ
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 21 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย จังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 21 กันยายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 20 กันยายน 2561
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมและผลงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑
อ่านทั้งหมด
โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
  ชี้แจงกรณีปรากฏข่าวว่า ลุงหัวร้อนเป็นบิ๊กข้าราชการ ป.ป.ช. ที่ชักปืนขู่แท๊กซี่
  ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนายนวพล บุญญามณี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับพวก
  ชี้แจงความคืบหน้ากรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าทุจริตในการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด จีที 200
อ่านทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้
FONTSIZE
วิดีโอแนะนำพิพิธภัณฑ์
TimeLine จดหมายเหตุ ป.ป.ช.
แบบบันทึกข้อมูลหมวดหมู่เอกสาร
Click_แบบบันทึกข้อมูลหมวดหมู่เอกสาร_Click