zone นิทรรศการ
โซน1 ลานสนุกคิด
โซน2 เลือกทางเดิน
โซน3 เมืองมนต์ดำ
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
  รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครนำชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 30 มี.ค. 61
มหาวิทยาลัยมหิดล 30 มี.ค. 61
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมและผลงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑
ร่วมสนุกวันสงกรานต์กับพิพิธภัณฑ์ต้านโกง 19 มี.ค. 61
อ่านทั้งหมด
โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติยกคำร้องกรณีนายจตุพร พรหมพันธุ์ กับพวกขอให้หยิบยกสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง เรื่องกล่าวหานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กับพวก ร่วมกันสั่งการในเหตุการณ์สลายการชุมนุม นปช. ขึ้นพิจารณาใหม่ เหตุไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติส่งเรื่องกล่าวหาคดีเงินทอนวัด (ล็อต 3) ให้พนักงานสอบสวนและผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามมาตรา 89/2
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ จำนวน ๔๒,๘๑๖,๒๒๖.๖๔ บาท
อ่านทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้
FONTSIZE
วิดีโอแนะนำพิพิธภัณฑ์
TimeLine จดหมายเหตุ ป.ป.ช.
แบบบันทึกข้อมูลหมวดหมู่เอกสาร
Click_แบบบันทึกข้อมูลหมวดหมู่เอกสาร_Click