zone นิทรรศการ
โซน1 ลานสนุกคิด
โซน2 เลือกทางเดิน
โซน3 เมืองมนต์ดำ
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
วันเด็กพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 21 กันยายน 2561
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมและผลงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓
อ่านทั้งหมด
โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
  ป.ป.ช. ฟันคดีสินบนข้ามชาติโรงไฟฟ้าขนอม บริษัทยักษ์ใหญ่ไทยร่วมกระทำความผิด
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายก อบต. และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพิ่มเติม 4 แห่ง กรณีเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้ผู้สอบได้เป็นพนักงานส่วนตำบล รายละ 500,000 – 650,000 บาท
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ให้ น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ทั้ง 2 กรณี เมื่อพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีและกรณีเข้ารับตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ
อ่านทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้
FONTSIZE
วิดีโอแนะนำพิพิธภัณฑ์
TimeLine จดหมายเหตุ ป.ป.ช.
แบบบันทึกข้อมูลหมวดหมู่เอกสาร
Click_แบบบันทึกข้อมูลหมวดหมู่เอกสาร_Click