zone นิทรรศการ
โซน1 ลานสนุกคิด
โซน2 เลือกทางเดิน
โซน3 เมืองมนต์ดำ
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 23 สิงหาคม 2561
โครงการอบรม"อาสาสมัครนำชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง" ระหว่างวันที่ 16 - 17 ส.ค. 61
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมและผลงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑
ร่วมสนุกวันสงกรานต์กับพิพิธภัณฑ์ต้านโกง 19 มี.ค. 61
อ่านทั้งหมด
โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
  ป.ป.ช. สงขลา สรุปผลงานปีงบประมาณ 2561 เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล 10 เรื่อง
  ชี้แจงกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี กับพวก ทุจริตต่อหน้าที่ คดียังไม่ขาดอายุความ (ขาดอายุความในปี พ.ศ. 2565) เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียว แต่เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท สามารถดำเนินคดีอาญาต่อไป
  ไล่ออกจากราชการ – จำคุก 2 ปี นิติกรหลอกเงินเหยื่อ อ้างว่าเคลียร์คดีกับ ป.ป.ช. ได้
อ่านทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้
FONTSIZE
วิดีโอแนะนำพิพิธภัณฑ์
TimeLine จดหมายเหตุ ป.ป.ช.
แบบบันทึกข้อมูลหมวดหมู่เอกสาร
Click_แบบบันทึกข้อมูลหมวดหมู่เอกสาร_Click