หน้าหลัก |ติดต่อเรา |แผนผังเว็บไซต์
 
FONTSIZE
|
เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
87.5 MHz
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล NACC Awards 2017 (20/11/2560)
  ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16/11/2560)
  ครบรอบ 18 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (14/11/2560)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/11/2560)
  ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (03/11/2560)
  ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) จำนวน 24 ราย (01/11/2560)
โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
  ป.ป.ช. ชี้มูลเจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานคร กรณีจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Motif of Light) โดยมิชอบ (07/11/2560)
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 22/2560 (01/11/2560)
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 21/2560 (03/10/2560)
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม DPRK) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 6/2560 (03/10/2560)
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2560 (28/09/2560)
ข่าวเจ้าหน้าที่
  ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (15/11/2560)
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (15/11/2560)
  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (15/11/2560)
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ (07/11/2560)
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (03/11/2560)
  ประกาศ ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (01/11/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม บรรจุถังใส ขนาด 18.9 ลิตร สำนักงาน ป.ป.ช. (20/11/2560)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมระบบไฟฟ้า (20/11/2560)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ (20/11/2560)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 75 ถัง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (20/11/2560)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (20/11/2560)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (20/11/2560)
๑๕ ปี สำนักงาน ป.ป.ช.

๑๕ ปี สำนักงาน ป.ป.ช.  
 ปฏิทินกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ค้นหา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่
18 พ.ย. 2552
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ์

©ลิขสิทธิ์ 2552 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0 2528 4800 - 49