หน้าหลัก |ติดต่อเรา |แผนผังเว็บไซต์
 
FONTSIZE
|
เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
87.5 MHz
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) (15/02/2562)
  ป.ป.ช. รุกยุทธศาสตร์ชาติต้านทุจริต กระตุ้นพรรคการเมืองแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริต พร้อมส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมติดตาม (06/02/2562)
  เผยแพร่รายงานโครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายในยุทธศาสตร์ชาติที่ 1-6 ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเล่มภาพรวม (31/01/2562)
  ป.ป.ช. จับมือกลุ่มบริษัททรู และปตท. จัดโครงการมอบรางวัลช่อสะอาด เชิดชูผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาสนับสนุนด้านการต้านทุจริต และโครงการประกวดหนังสั้น หนังโฆษณาป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซ็ปท์ “คนไทยตื่นรู้สู้โกง” หวังกระตุ้นสำนึกคนไทยรักความซื่อสัตย์ไม่เอาคนโกงและไม่ทนต่อการทุจริต (30/01/2562)
  เอกสารประกอบโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต (25/01/2562)
  สรุปผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติด้านทุจริต" (25/01/2562)
โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
  ป.ป.ช. แนะพรรคการเมืองนำเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย เป็นหลักการหาเสียง ในช่วงเลือกตั้ง (18/02/2562)
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่อำนวยการสูงหรือเทียบเท่าลงมาเพื่อมอบหมายคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไต่สวนแทนได้ (04/02/2562)
  ป.ป.ช. ไทย พร้อมจัดประชุมต่อต้านทุจริตอาเซียน 2562 (01/02/2562)
  ไทยได้ 36 คะแนน อยู่ลำดับที่ 99 จาก 180 ประเทศ : คะแนนหลักนิติธรรมไม่ลด เชื่อการเลือกตั้งจะช่วยเพิ่มค่า CPI (30/01/2562)
  ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด (ระหว่างวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ - ๑๑ ม.ค. ๖๒) (24/01/2562)
ข่าวเจ้าหน้าที่
  ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (15/02/2562)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (15/02/2562)
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร (12/02/2562)
  ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร (29/01/2562)
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรีี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (25/01/2562)
  ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ (24/01/2562)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Dell Vostro 3450 จำนวน 1 ก้อน (สตว.1) (21/02/2562)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โดยกลยุทธ์ Music Marketing ตามโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดัชนีการรับรู้การทุจริตสู่สาธารณะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/02/2562)
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจัดซื้อปืนลูกซองยาวระบบปั๊มแอ็คชั่น ขนาด 12 เกจ (21/02/2562)
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Management and Analysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/02/2562)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายชื่อสำนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/02/2562)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สำหรับลิฟต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคารสัญญา ธรรมศักดิ์) (20/02/2562)
๑๕ ปี สำนักงาน ป.ป.ช.

๑๕ ปี สำนักงาน ป.ป.ช.  
 ปฏิทินกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ค้นหา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่
18 พ.ย. 2552
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ์

©ลิขสิทธิ์ 2552 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0 2528 4800 - 49