หน้าหลัก |ติดต่อเรา |แผนผังเว็บไซต์
 
FONTSIZE
|
เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
87.5 MHz
ข่าวประชาสัมพันธ์
  สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการสัมมนากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 (19/01/2561)
  สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานป้องการทุจริต ระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2561 (19/01/2561)
  สำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "บทบาทเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต" จังหวัดนครนายก (19/01/2561)
  สำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "บทบาทเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต" จังหวัดกาญจนบุรี (19/01/2561)
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2560 (18/01/2561)
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม DPRK) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 7/2560 (18/01/2561)
โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๙ ราย คดีเงินทอนวัดในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และสงขลา (08/01/2561)
  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าวความคืบหน้าคดี (08/01/2561)
  พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ นายวรวิทย์ สุขบุญ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (28/12/2560)
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวก ทุจริตเงินทอนวัดพนัญเชิงวรวิหาร (19/12/2560)
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกคดีขึ้นพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง (07/12/2560)
ข่าวเจ้าหน้าที่
  ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (28/12/2560)
  ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (21/12/2560)
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (14/12/2560)
  ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้ตำแหน่งพนักงานสื่อสารและกิจการพิเศษ (13/12/2560)
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (06/12/2560)
  ประกาศเรื่อง รายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานสื่อสารและกิจการพิเศษ (06/12/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเว็บท่าสำหรับผู้ใช้ภายในองค์กร (Intranet Web Portal) และเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (Web Site) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/01/2561)
  ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (19/01/2561)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมประตูห้องผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (19/01/2561)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คระยะรถตู้หมายเลขทะเบียน ฮฉ 1619 กทม. (19/01/2561 14:36:47)
  ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนผนัง ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (19/01/2561)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 ชุด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (19/01/2561)
๑๕ ปี สำนักงาน ป.ป.ช.

๑๕ ปี สำนักงาน ป.ป.ช.  
 ปฏิทินกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ค้นหา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่
18 พ.ย. 2552
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ์

©ลิขสิทธิ์ 2552 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0 2528 4800 - 49