หน้าหลัก |ติดต่อเรา |แผนผังเว็บไซต์
 
FONTSIZE
|
เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
87.5 MHz
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๔/๒๕๖๑ (กลุ่ม DPRK) (16/08/2561)
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๙/๒๕๖๑ (กลุ่ม Al-Qaida) (16/08/2561)
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมภริยา และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ในพระบรมมหาราชวัง (14/08/2561)
  ป.ป.ช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ท้องสนามหลวง (14/08/2561)
  สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 (14/08/2561)
  สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบ 9 เดือน) (26/07/2561)
โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
  ไล่ออกจากราชการ – จำคุก 2 ปี นิติกรหลอกเงินเหยื่อ อ้างว่าเคลียร์คดีกับ ป.ป.ช. ได้ (07/08/2561)
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับพวก 4 ราย และพระภิกษุ อีก 1 ราย เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด (07/08/2561)
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับพวก รวม 6 ราย (07/08/2561)
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติยกคำร้องกรณีนายจตุพร พรหมพันธุ์ กับพวกขอให้หยิบยกสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง เรื่องกล่าวหานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กับพวก ร่วมกันสั่งการในเหตุการณ์สลายการชุมนุม นปช. ขึ้นพิจารณาใหม่ เหตุไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่ (22/06/2561)
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติส่งเรื่องกล่าวหาคดีเงินทอนวัด (ล็อต 3) ให้พนักงานสอบสวนและผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามมาตรา 89/2 (30/05/2561)
ข่าวเจ้าหน้าที่
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน (23/07/2561)
  ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท (25/06/2561)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
  ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี (13/06/2561)
  ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (12/06/2561)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อวัดความรู้เฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. (12/06/2561)
  ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท (07/06/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและการจัดทำยุทธศาตร์การป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 (17/08/2561)
  เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Data Link) และเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/08/2561)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กณ - 994 กทม. (17/08/2561)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อลูกปืนมอเตอร์พัดลมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 1617 กทม. (17/08/2561)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮแ - 1614 กทม. (17/08/2561)
๑๕ ปี สำนักงาน ป.ป.ช.

๑๕ ปี สำนักงาน ป.ป.ช.  
 ปฏิทินกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ค้นหา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่
18 พ.ย. 2552
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ์

©ลิขสิทธิ์ 2552 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0 2528 4800 - 49