หน้าหลัก |ติดต่อเรา |แผนผังเว็บไซต์
 
FONTSIZE
|
เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
87.5 MHz
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ป.ป.ช. เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดแผนป้องกันการทุจริตกับกิจกรรมนักคิดสุจริต “คิดใหม่ ทำใหม่ เริ่มได้ที่ตัวเรา” (The Ethical Thinker) (26/04/2561)
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) (23/04/2561)
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนักคิดสุจริต (การประกวดแผนงานการป้องกันการทุจริต) (20/04/2561)
  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) (09/04/2561)
  โครงการ คลีนิก ITA (03/04/2561)
  การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) (30/03/2561)
โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
  ป.ป.ช. ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีอาญา นายวิโรฒ สำรวล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กับพวก รวม ๕ คน รับเงินแป๊ะเจี๊ยะ (04/04/2561)
  ความคืบหน้าเรื่อง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่แจ้งนาฬิกาในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (29/03/2561)
  ป.ป.ช. ร่วมกับคณะกรรมการการตรวจตราแห่งชาติจีนและ UNODC จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC ACT-NET เรื่องการติดตามทรัพย์สินคืน (21/03/2561)
  บริจาคเงินเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนถือเป็นสินบน ผิดทั้งผู้ให้ผู้รับ : เตรียมสุ่มตรวจ “แป๊ะเจี๊ยะ” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (15/03/2561)
  ผลการจัดอันดับประเทศโปร่งใสโลกปี ๒๕๖๐ : ไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น ๓๗ คะแนน ขยับขึ้นที่ ๙๖ (22/02/2561)
ข่าวเจ้าหน้าที่
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (24/04/2561)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (18/04/2561)
  ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานสื่อสารและกิจการพิเศษ (11/04/2561)
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (10/04/2561)
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานสื่อสารและกิจการพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (04/04/2561)
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน (27/03/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ (26/04/2561)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแฟ้นเสนอเรื่องพิจารณา (26/04/2561)
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (26/04/2561)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุ จำนวน 12 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (26/04/2561)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งตามโครงการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 ป้าย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (26/04/2561)
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (26/04/2561)
๑๕ ปี สำนักงาน ป.ป.ช.

๑๕ ปี สำนักงาน ป.ป.ช.  
 ปฏิทินกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ค้นหา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่
18 พ.ย. 2552
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ์

©ลิขสิทธิ์ 2552 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0 2528 4800 - 49