ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
 
พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
(Pol.Gen.Watcharapol Prasarnrajkit)
 
กรรมการ ป.ป.ช.
 
นายปรีชา เลิศกมลมาศ
(Mr.Preecha Lertkamolmart)
 
พลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง
(Pol.Gen.Sataphon Laothong)
 
นายณรงค์ รัฐอมฤต
(Mr.Narong Rathamarit)
 
นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
(Miss Supa Piyajitti)
 
นายวิทยา อาคมพิทักษ์
(Mr.Vittaya Arkompituk)
 
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ
(Mrs.Suwana Suwanjuta)
 
นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร
(Mr.Surasak Keereevichien)
 
พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ 
(Gen.Boonyavat Kruahongs)