ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


ลูกเสือช่อสะอาด


ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (16 - 18 ส.ค. 2562)

ลิงค์  https://www.emailmeform.com/builder/form/x4a0OzjgrdW774ZYB3KJU6f64


ชุดคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด ประกอบด้วย

   1. คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือสำรองช่อสะอาด

   2. คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญช่อสะอาด

   3. คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด

   4. คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

   5. คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1aXhyaaLDtByR3w53hZY-y4Kqvxixy8FK


เพจ สโมสรลูกเสือสำนักงาน ป.ป.ช. (ลูกเสือช่อสะอาด)

ลิ้งค์  https://www.facebook.com/chorsaardscoutclub

สำนักงาน ป.ป.ช. (PRESENT NACC)

PRESENT NACC   
ยุทธศาสตร์ชาติ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ์