หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> สื่อประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง สำนักประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง สำนักประชาสัมพันธ์
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการห้ามเปิดเผยข้อมูล ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (6 ก.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต (5 ก.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
การทุจริตในระดับท้องถิ่น (5 ก.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ลิ้งก์ดาวน์โหลดวีดิทัศน์แนะนำสำนักงาน ป.ป.ช. ชุดใหม่ (31 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต ความหมายและคำอธิบายการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต (30 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
การเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช. (30 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (16 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
โครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) (3 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายใหม่ เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน (1 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ (1 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
การให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามกฎหมาย ป.ป.ช. (4 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ประมวลจริยธรรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ข้าราชการ และลูกจ้างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (6 มิ.ย. 2561)
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต (6 มิ.ย. 2561)
การแจ้งเบาะแส กรณีร่ำรวยผิดปกติ (6 มิ.ย. 2561)
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) (4 มิ.ย. 2561)
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ "องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8" (7 พ.ค. 2561)
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (7 พ.ค. 2561)
บทความ : ทำไมต้องสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (3 พ.ค. 2561)
มาตรการป้องกันการทุจริตออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ (3 พ.ค. 2561)
โครงการประกวด "นักคิดสุจริต" (24 เม.ย. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>