หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> สื่อประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง สำนักประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง สำนักประชาสัมพันธ์

   วันสถาปนา 2561
   วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2561

พรป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (11 ธ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 284 ครั้ง
สรุปผลงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านการต่างประเทศ (11 ธ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
สรุปผลงานของสำนักงาน ป.ป.ช. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) (11 ธ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
สรุปผลงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน (11 ธ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
สรุปผลงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านปราบปรามการทุจริต (23 พ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ตอนที่ 3/3 (8 พ.ย. 2561)
หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ตอนที่ 2/3 (8 พ.ย. 2561)
หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ตอนที่ 1/3 (8 พ.ย. 2561)
การรับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐเป็นสาเหตุหนึ่งของประโยชน์ทับซ้อน (19 ต.ค. 2561)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอนที่ 3/3 (5 ต.ค. 2561)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอนที่ 2/3 (5 ต.ค. 2561)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอนที่ 1/3 (5 ต.ค. 2561)
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตอนที่ 3/3 (3 ต.ค. 2561)
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตอนที่ 2/3 (3 ต.ค. 2561)
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตอนที่ 1/3 (3 ต.ค. 2561)
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการห้ามเปิดเผยข้อมูล ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (6 ก.ย. 2561)
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต (5 ก.ย. 2561)
การทุจริตในระดับท้องถิ่น (5 ก.ย. 2561)
ลิ้งก์ดาวน์โหลดวีดิทัศน์แนะนำสำนักงาน ป.ป.ช. ชุดใหม่ (31 ส.ค. 2561)
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต ความหมายและคำอธิบายการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต (30 ส.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>