หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.จ.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.จ. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.จ.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.จ. จำนวน ๒๘ จังหวัด
4 ก.พ. 2557
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ระยะที่สอง - 44 จังหวัด)
17 ธ.ค. 2556
บัญชีรายชื่อและภาพถ่ายผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด หรือกรรมการ ป.ป.จ. ระยะที่ 2
8 พ.ย. 2556
ใบสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด และรายละเอียดหลักฐานที่ใช้ในการสมัครฯ - ศูนย์บริหารงาน ป.ป.ช. จังหวัด
30 ต.ค. 2556
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด ระยะที่สอง (44 จังหวัด)
29 ต.ค. 2556
บัญชีรายชื่อและภาพถ่ายผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด หรือกรรมการ ป.ป.จ. ระยะแรก 32 จังหวัด - ศูนย์บริหารงาน ป.ป.ช. จังหวัด
10 ก.ค. 2556
24 กรกฎาคม นี้ ป.ป.ช. พร้อมเดินหน้า เริ่มกระบวนการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด หรือกรรมการ ป.ป.จ. ระยะที่สอง จำนวน 44 จังหวัด
4 มิ.ย. 2556
ใบสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด
28 พ.ค. 2556
กำหนดวัน เวลา สถานที่และแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกกันเองของผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด
20 พ.ค. 2556
รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
10 พ.ค. 2556
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงราย
9 พ.ค. 2556
การสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด
2 พ.ค. 2556
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง จำนวนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด พ.ศ. 2556
1 พ.ค. 2556
คำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ 208/2556 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหรือข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ทำหน้าที่ในการสรรหากรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด
1 พ.ค. 2556
เอกสารที่เกี่ยวข้องการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด
1 พ.ค. 2556
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และแนวทางปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานหรืองค์กรที่ประสงค์ส่งผู้แทนเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด
1 พ.ค. 2556
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ.
25 เม.ย. 2556
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
25 เม.ย. 2556
ใบสมัครกรรมการป้องกันและกราบกรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.26)
25 เม.ย. 2556
หนังสือมอบอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กร (ป.ป.จ.4)
25 เม.ย. 2556

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>