หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (28 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และสิ่งก่อสร้างประกอบ (28 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (12 ก.พ. 2561)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (22 ม.ค. 2561)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่่่ (17 ต.ค. 2560)
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (29 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 1,187 ครั้ง
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (11 พ.ค. 2560)
แก้ไขสัญญาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในและปรับปรุงงานผังบริเวณของอาคารสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ฉบับที่ 2 สัญญาเลขที่ 66/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 (11 พ.ค. 2560)
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (1 พ.ค. 2560)
แก้ไขสัญญาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในและปรับปรุงงานผังบริเวณของอาคารสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. สัญญาเลขที่ 66/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 (5 เม.ย. 2560)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 5 สัญญาเลขที่ 12/2559 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 (27 มี.ค. 2560)
จ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (28 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง (6 ม.ค. 2560)
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธ์ (30 ธ.ค. 2559)
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (30 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้อง (ชั้น 1 อาคาร 4) สำนักงาน ป.ป.ช. (8 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 642 ครั้ง
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างถมดินเพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย (21 พ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 484 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (15 ก.ย. 2559)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (14 ก.ย. 2559)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง งานโรงจอดรถสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (14 ก.ย. 2559)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>