หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลาง และประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (ชั่วคราว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (6 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 (28 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลาง และประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (ชั่วคราว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (26 ส.ค. 2562)
ราคากลาง และร่างประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิอาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (11 ก.ค. 2562)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างอาคารสำนักงาน พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศราคากลางงานจ้างพร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (1 พ.ย. 2561)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 3 (26 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก อาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (30 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก อาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (27 ส.ค. 2561)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 2 (20 ส.ค. 2561)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 9 (14 ส.ค. 2561)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่่่ ฉบับที่ 8 (6 ก.ค. 2561)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่1 และฉบับที่2 (28 มิ.ย. 2561)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 1 (26 มิ.ย. 2561)
ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนมและสิ่งก่อสร้างประกอบ (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมห้องเก็บเอกสารภายในห้องทำงานเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (16 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (28 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และสิ่งก่อสร้างประกอบ (28 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (12 ก.พ. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>