หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่่่ ฉบับที่ 8 (6 ก.ค. 2561)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่1 และฉบับที่2 (28 มิ.ย. 2561)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 1 (26 มิ.ย. 2561)
ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนมและสิ่งก่อสร้างประกอบ (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมห้องเก็บเอกสารภายในห้องทำงานเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (16 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (28 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และสิ่งก่อสร้างประกอบ (28 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (12 ก.พ. 2561)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (22 ม.ค. 2561)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่่่ (17 ต.ค. 2560)
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (29 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 1,245 ครั้ง
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (11 พ.ค. 2560)
แก้ไขสัญญาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในและปรับปรุงงานผังบริเวณของอาคารสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ฉบับที่ 2 สัญญาเลขที่ 66/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 (11 พ.ค. 2560)
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (1 พ.ค. 2560)
แก้ไขสัญญาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในและปรับปรุงงานผังบริเวณของอาคารสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. สัญญาเลขที่ 66/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 (5 เม.ย. 2560)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 5 สัญญาเลขที่ 12/2559 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 (27 มี.ค. 2560)
จ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (28 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 219 ครั้ง
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง (6 ม.ค. 2560)
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธ์ (30 ธ.ค. 2559)
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (30 ธ.ค. 2559)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>