หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
ประกาศราคากลางนโยบายประชานิยม:ผลกระทบและแนวทางการรับมือ (19 ก.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 182 ครั้ง
ประกาศราคากลางการวิเคราะห์การสอบถามทัศนคติในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน (19 ก.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ประกาศราคากลางการศึกษากลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ (organized corruption) (19 ก.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ประกาศราคากลางการแสวงหาผลประโยชน์จากการอนุญาตโดยใช้อำนาจรัฐ (19 ก.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ประกาศราคากลางการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) (19 ก.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ (4 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
การพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน (12 ก.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ราคากลางโครงการวิจัยเรื่อง เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ (7 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ราคากลางโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษากลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตฯ (7 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ราคากลางโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพฯ (7 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ประกาศราคากลางการโครงการพัฒนาบทบาทภาคประชาสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (18 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 622 ครั้ง
บรรณานุกรม (18 ก.ย. 2556)
ประวัตินักวิจัย (18 ก.ย. 2556)
ข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง "การรพัฒนาบาบทภาคประชาสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริตในกระบวนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" (18 ก.ย. 2556)

หน้า : [1]