หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
ประกาศราคากลางนโยบายประชานิยม:ผลกระทบและแนวทางการรับมือ (19 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางการวิเคราะห์การสอบถามทัศนคติในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน (19 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางการศึกษากลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ (organized corruption) (19 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางการแสวงหาผลประโยชน์จากการอนุญาตโดยใช้อำนาจรัฐ (19 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) (19 ก.ย. 2559)
เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ (4 ส.ค. 2559)
การพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน (12 ก.ค. 2559)
ราคากลางโครงการวิจัยเรื่อง เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ (7 ม.ค. 2559)
ราคากลางโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษากลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตฯ (7 ม.ค. 2559)
ราคากลางโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพฯ (7 ม.ค. 2559)
ประกาศราคากลางการโครงการพัฒนาบทบาทภาคประชาสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (18 ก.ย. 2556)
บรรณานุกรม (18 ก.ย. 2556)
ประวัตินักวิจัย (18 ก.ย. 2556)
ข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง "การรพัฒนาบาบทภาคประชาสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริตในกระบวนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" (18 ก.ย. 2556)

หน้า : [1]