หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (22 ส.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง เช่าสถานที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (22 ส.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รายการ (22 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ส.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การเช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (21 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (21 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (21 ส.ค. 2560)
ราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (21 ส.ค. 2560)
ประกาศฯ ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (21 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (21 ส.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคากลางโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต กิจกรรม จ้างออกแบบและผลิตดีวีดีผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวด (21 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ส.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ส.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (21 ส.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (21 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (18 ส.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ถัดไป>>