หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายการเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 มิ.ย. 2560)
ราคากลางข้อกำหนดบำรุงรักษาระบบดับเพลิงสำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (27 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ราคากลางตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ (27 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ราคากลางตามข้อกำหนดบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (27 มิ.ย. 2560)
ราคากลางตามข้อกำหนดบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (26 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ราคากลางตามข้อกำหนดโครงการปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus) (26 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (23 มิ.ย. 2560)
การกำหนดราคากลางตามข้อกำหนดบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (UPS) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (20 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (20 มิ.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (20 มิ.ย. 2560)
การกำหนดราคากลางตามคุณลักษณะเฉพาะการเช่าเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (DATA LINK) และเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) (20 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ราคากลางโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) (15 มิ.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น จำนวน 6 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (13 มิ.ย. 2560)
ราคากลางบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (UPS) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (8 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ราคากลางงานจ้างจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตและสร้างสรรค์สื่อป้องกันการทุจริต (6 มิ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับประชุม ขนาด 12 ที่นั่ง (1 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ราคากลางงานจ้างเหมาในการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น (30 พ.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลาง การจัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (26 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ตรวจการณ์ (25 พ.ค. 2560)
ราคากลางการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ขนาด 24 ที่นั่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (17 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ถัดไป>>