หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อเสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด (ระดับ 3A) (20 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
เปิดเผยราคากลาง สำหรับการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร จำนวน 200 อัตรา (22 ก.พ. 2562)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมาบริการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบเเข่งขันและสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ และตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน (12 ก.พ. 2562)
เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 370 เครื่อง (1 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
เปิดเผยราคากลางการจ้างโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวความคิด คนดีที่ไทยต้องการ (1 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (29 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดจ้างทำป้าย - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (17 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ (สปภ.4) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (17 ม.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Management and Analysis) (4 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จำนวน 50,000 รีม (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศสถาบันฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Ricoh Aficio SP – 440DN (13 ธ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 15 ชุด พร้อมดิจิทัล รีพีตเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ธ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ประกาศราคากลางจ้างโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปิดโปงการทุจริต (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเสื้อสำหรับโครงการ "การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ วันที่ 7 ธ.ค. 2561" - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (4 ธ.ค. 2561)
ราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดัชนัการรับรู้การทุจริตสู่สาธารณะ ผลิตสื่อ Infographic (3 ธ.ค. 2561)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างวีดีทัศน์ Presentation ภารกิจสำนักงาน ป.ป.ช. (30 ต.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาด 100 Ah จำนวน 64 ลูก พร้อมติดตั้ง (26 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อสิทธิการใช้งาน (License) Microsoft Office จำนวน 1,264 License (19 ต.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางงานจ้างดำเนินการวางแผนและจัดงานมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต ตามโครงการวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. (9 ต.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>