หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้แนะนำการยื่นบัญชี ตามโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการยื่นทรัพย์สิน (16 พ.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 15 ชุด พร้อมดิจิมัล รีพีตเตอร์ จำนวน 1 ชุด (22 เม.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดทำและเผยแพร่ข่าวเชิงสืบสวนและข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (11 เม.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ (2 เม.ย. 2562)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2 เม.ย. 2562)
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 (27 มี.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อเสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด (ระดับ 3A) (20 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
เปิดเผยราคากลาง สำหรับการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร จำนวน 200 อัตรา (22 ก.พ. 2562)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมาบริการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบเเข่งขันและสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ และตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน (12 ก.พ. 2562)
เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 370 เครื่อง (1 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 276 ครั้ง
เปิดเผยราคากลางการจ้างโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวความคิด คนดีที่ไทยต้องการ (1 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (29 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดจ้างทำป้าย - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (17 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ (สปภ.4) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (17 ม.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Management and Analysis) (4 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จำนวน 50,000 รีม (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศสถาบันฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Ricoh Aficio SP – 440DN (13 ธ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 15 ชุด พร้อมดิจิทัล รีพีตเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ธ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 212 ครั้ง
ประกาศราคากลางจ้างโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปิดโปงการทุจริต (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเสื้อสำหรับโครงการ "การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ วันที่ 7 ธ.ค. 2561" - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (4 ธ.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>