หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต

   ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
   ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 สาขาภาพยนตร์สั้น ตามที่ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ระบุกรอบระยะเวลาการประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณารอบแรกในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นั้น เนื่องจาก การพิจารณาผลยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอขยายระยะเวลาการประกาศผลดังกล่าวเป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (24 พ.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 410 ครั้ง
ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 สาขาโฆษณา ตามที่ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ระบุกรอบระยะเวลาการประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณารอบแรกในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นั้น เนื่องจาก การพิจารณาผลยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอขยายระยะเวลาการประกาศผลดังกล่าวเป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (24 พ.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ผลการคัดเลือกประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (14 ก.ย. 2561)
ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (ผู้ผ่านเข้ารอบแรก) สาขาโฆษณา (19 มิ.ย. 2561)
ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (ผ่านการตัดสินรอบแรก) สาขาภาพยนตร์สั้น (19 มิ.ย. 2561)
ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (สาขาภาพยนตร์สั้น) (8 มิ.ย. 2561)
ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (สาขาภาพยนตร์โฆษณา) (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (12 มี.ค. 2561)
ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 (สาขาภาพยนตร์โฆษณา) (15 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 (สาขาภาพยนตร์สั้น) (15 พ.ค. 2560)
แบบเสนอผลงาน การประกวดสื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560 (21 ก.พ. 2560)
ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 (7 ก.พ. 2560)
ประกาศผลการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (16 ส.ค. 2559)
ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (สาขาภาพยนตร์สั้น) (13 มิ.ย. 2559)
ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (สาขาภาพยนตร์โฆษณา) (13 มิ.ย. 2559)
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (5 ม.ค. 2559)
ประกาศผลการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 (8 ก.ย. 2558)
ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 (9 ก.ค. 2558)
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 (10 เม.ย. 2558)

หน้า : [1]