Calendar
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
วันเด็กพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 21 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย จังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 21 กันยายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 20 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 19 กันยายน 2561
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 14 กันยายน 2561
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 13 กันยายน 2561
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 12 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด จังหวัดตราด เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 5 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 4 กันยายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 4 กันยายน 2561
คณะเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาครัฐเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 31 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 23 สิงหาคม 2561
โครงการอบรม"อาสาสมัครนำชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง" ระหว่างวันที่ 16 - 17 ส.ค. 61
เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 10 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรม เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 2 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
Mr.Simon Peh ประธานสำนักงานคณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริตฮ่องกง (Independent Commission Against Corruption : ICAC) และคณะ

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>
FONTSIZE
follow me on timeline..