หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อครุภัณฑ์และการซื้อ/จ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (11 ส.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสปจ.ปทุมธานี (9 ส.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสปจ.ปทุมธานี (9 ส.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปทุมธานี (9 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการจากงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (6 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
สรุปผลงานการจัดซื้อจัดจ้างปี 58 (28 ก.ค. 2559)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2559 (สปจ.สกลนคร) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร (26 ก.ค. 2559)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2559 (สปจ.สกลนคร) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร (26 ก.ค. 2559)

หน้า : [1]