หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ซูเปอร์ฮีโร่ คนดีที่ต้องเชิดชู
ซูเปอร์ฮีโร่ คนดีที่ต้องเชิดชู
ซูเปอร์ฮีโร่ คนดีที่ต้องเชิดชู ปี 2 (4 ม.ค. 2561)
จุฬาลักษณ์ วิไลรัตน์ กลุ่มเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (9 ต.ค. 2560)
ประวัติ มุงเจริญรัตน์ " ถ้าไม่คดโกง ท่านก็จะมองฟ้าแหงนหน้าได้เต็ม ..." (9 ต.ค. 2560)
นพ.สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง " ....วันใดที่เจ้าเข้มแข็งหรือต่อสู้ พายุก็เหมือนสายลมอันแผ่วเบา" (9 ต.ค. 2560)
ฉัตรชัย ธนิกกุล " ใครคิดจะทำสังคมดี ก็ต้องลุกขึ้นมาทำ..." (9 ต.ค. 2560)
เฉลา ทิมทอง ผู้ยืนหยัดต่อสู้ในการปกป้องที่ดินที่ถูกรุกล้ำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (9 ต.ค. 2560)
พ.ต.ท. อัฑฒาสิษฎฐ์ พุ่มเกตุแก้ว " ทำก่อน ทำแล้วขอเอาใจนำก่อน ในหลวงทำเพื่อเรามามากนัก (9 ต.ค. 2560)
จินตนา แก้วขาว บุคคลผู้ยืนหยัดต่อสู้ในการปกป้องที่ดินที่ถูกรุกล้ำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (9 ต.ค. 2560)
ร.ต.ท. วิชัย สัจจพงศ์ ผู้พิทักษ์นักปั่นแห่ง สน.เทียนทะเล (9 ต.ค. 2560)
สมชัย พลายด้วง "การทุจริตเกิดจากช่องว่างของกฎหมาย" (9 ต.ค. 2560)
พล.อ.อ. วัธน มณีนัย - " การที่จะเป็นคนดีของสังคมต้องช่วยกันทุกคน" (9 ต.ค. 2560)
อรพิชา เทียมผล - " ...อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อสังคมบ้าง" (9 ต.ค. 2560)
สราวุธ ไชยนิน - "ทำทุกอย่างเพื่อชาติบ้านเมือง..." (9 ต.ค. 2560)
พุธทรา นามมหานวล - " ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน" (9 ต.ค. 2560)
หัทยา สะอี - " อยากให้ทุกคนเริ่ม.......ปฏิเสธการคอร์รัปชัน" (9 ต.ค. 2560)
จิรายุ มัลลิกา - " ผมอยากจะให้เยาวชน เป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะพลิกฟื้นประเทศไทย " (9 ต.ค. 2560)
ชิดศุภางค์ เตชะ - " เพื่อที่สังคมจะฟื้นฟูรักษาให้มันดีขึ้นได้..." (9 ต.ค. 2560)
ณัฐกุล แพงอ่อน - " ปัญหาการคอร์รัปชันการทุจริต...ไม่ใช่เรื่องไกลตัว" (9 ต.ค. 2560)
ทิวทัศน์ สินไชย - " บางทีอาจกระทบกับคนอื่นอีกหลายคน เราควรคำนึงถึงจุดนี้ด้วย" (6 ต.ค. 2560)
พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ - " พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม" (6 ต.ค. 2560)

หน้า : [1]
สำนักงาน ป.ป.ช. (PRESENT NACC)

PRESENT NACC   
ยุทธศาสตร์ชาติ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ์