หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> นี่หรือฮั้ว เล่มที่ 1-5
นี่หรือฮั้ว เล่มที่ 1-5
นี่หรือฮั้ว เล่มที่ 5 คำพิพากษาศาลและคำวินิจฉัยเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ (18 มิ.ย. 2561)
นี่หรือฮั้ว เล่มที่ 4 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (18 มิ.ย. 2561)
นี่หรือฮั้ว เล่มที่ 3 "การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" (25 ธ.ค. 2560)
นี่หรือฮั้ว เล่มที่ 2 "เทคนิคและวิธีการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542" (29 พ.ย. 2560)
นี่หรือฮั้ว เล่มที่ 1 "ขั้นตอนการดำเนินคดีฮั้ว และการวินิจฉัยข้อกฎหมาย" (24 พ.ย. 2560)

หน้า : [1]
สำนักงาน ป.ป.ช. (PRESENT NACC)

PRESENT NACC   
ยุทธศาสตร์ชาติ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ์