Calendar
หน้าหลัก >> Time Line จดหมายเหตุ ป.ป.ช.
Time Line จดหมายเหตุ ป.ป.ช.
บัญชีเอกสารจดหมายเหตุ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2561 (20 มี.ค. 2562)
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอํานาจของสำนักงาน ป.ป.ช. (27 พ.ย. 2561)
สำนักงาน ป.ป.ช. ทำบุญครบรอบ 19 ปี (27 พ.ย. 2561)
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่าด้วยการเปิดเผยและการเผยแพร่เอกสารและข้อมูล พ.ศ.2561 (21 ก.ย. 2561)
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ.2561 (21 ก.ย. 2561)
เริ่มต้นการกำเนิด สำนักงาน ป.ป.ช. (10 ก.ย. 2561)
ตำนานแห่งการก่อเกิด คณะกรรมการ ป.ป.ป. (10 ก.ย. 2561)
ย้อนวันวานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง : พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดตัวพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง:Anti Corruption Museum) (24 ก.ค. 2561)
พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ นายวรวิทย์ สุขบุญ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (28 ธ.ค. 2560) (24 ก.ค. 2561)
ผลการจัดอันดับประเทศโปร่งใสโลกปี 2560 : ไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 37 คะแนน ขยับขึ้นที่ 96 (22 ก.พ. 2561) (24 ก.ค. 2561)
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเจตจำนงบริหารงานสำนักงาน ป.ป.ช. สู่ความเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และความโปร่งใส (8 พ.ค. 2561) (24 ก.ค. 2561)
การจัดหมวดหมู่เอกสารและตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร สำนักงาน ป.ป.ช. (8 พ.ค. 2561)
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๙ ราย คดีเงินทอนวัดในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และสงขลา (3 เม.ย. 2561)
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดกรณีโกงแวตพันล้าน จัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ เรียกรับเงิน รวม 4 คดี (6 มี.ค. 2561)
ป.ป.ช. ลงดาบชี้มูลอดีตผู้ว่าการ ททท. ร่ำรวยผิดปกติ ลุยริบทรัพย์กลับคืนแผ่นดิน (6 มี.ค. 2561)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดพระบรม ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (26 ก.พ. 2561)
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ร่ำรวยผิดปกติ (12 ก.พ. 2561)
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดตัว "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง" แห่งใหม่ (12 ก.พ. 2561)
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นำผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 (รัชสมัยที่1) (26 ก.ค. 2560)
คณะผู้แทนจากกระทรวงการตรวจตราแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสำนักงาน ป.ป.ช. (12 มิ.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
FONTSIZE