หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> เอกสารและข้อมูลที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามข้อ 6 (2)
เอกสารและข้อมูลที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามข้อ 6 (2)

ผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
18 ก.ย. 2562
ข้อกำหนดของสำนักงาน ป.ป.ช.
18 ก.ย. 2562
คำสั่งของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ย. 2562
การทำข้อตกลงระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
18 ก.ย. 2562
ป.ป.ช. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงาน ป.ป.ท.
18 ก.ย. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผล
18 ก.ย. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ช.
17 ก.ย. 2562
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ.2562-2564)
17 ก.ย. 2562
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
7 ส.ค. 2562
คู่มือการใช้งาน e-PlanNACC สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ส.ค. 2562
ข้อมูลรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
25 ก.ค. 2562
เรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล
25 ก.ค. 2562
แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง "หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. ..."
25 ก.ค. 2562

หน้า : [1]