หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวสาร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวสาร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวสาร

   ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
   โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
   ข่าวเจ้าหน้าที่
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวการฝึกอบรม
   14IACC
   วันสถาปนาสำนักงาน
   บทสัมภาษณ์คณะกรรมการ
   ครบรอบ 12 ปี วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.
   ข่าวเด่นสำนักงาน ป.ป.ช.
   ข่าวการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.จ.
   การรับฟังความคิดเห็น

ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม จำนวน 750 รีม - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (13 พ.ค. 2562)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท (15 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (30 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (11 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี (3 ก.พ. 2560)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา (6 ธ.ค. 2559)
โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (30 ส.ค. 2559)
สปจ.สบ.
ขอเชิญสถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 (8 มิ.ย. 2559)
การประชุมชี้แจง ITA59 วันที่ 30 มีนาคม 2559 (23 พ.ค. 2559)
ผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2559 สปจ.สมุทรสาคร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (29 ม.ค. 2559)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 สปจ.สมุทรสาคร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (29 ม.ค. 2559)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 สปจ.สมุทรสาคร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (29 ม.ค. 2559)
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (11 ม.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2 ธ.ค. 2558)
ป.ป.ช.รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน (5 มิ.ย. 2557)
เอกสารประกอบ โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำและแสดงบัญขีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลและนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (5 มี.ค. 2556)
1ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๔ (23 ก.พ. 2554)

หน้า : [1]