หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศ ผลการคัดเลือก สปจ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 พ.ย. 2562
20 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
8 พ.ย. 2562
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด 842 ครั้ง
ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 15 (15th SEA-PAC Principals Meeting)
31 ต.ค. 2562
อ่าน 78 ครั้ง
ข้อมูลประกอบการแถลงข่าวผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด 655 ครั้ง
คำแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
18 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด 424 ครั้ง
กำหนดการกิจกรรมงานแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
17 ต.ค. 2562
ป.ป.ช. จับมือ ACT และ สสส. จัดงานวิ่ง "Good Guy Run ปีที่ 2" คอนเซ็ปต์ "Thumbs UP" ชวนคนไทยร่วมโชว์ DNA แสดงพลังความดี วันที่ 1 ธ.ค.นี้ ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์
17 ต.ค. 2562
ป.ป.ช. จัดแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
15 ต.ค. 2562
Infographic ข้อควรรู้...หลังเกษียณ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐ
7 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ป.ป.ช. ไทย พร้อมจัดประชุมต่อต้านทุจริตอาเซียน 2562
4 ต.ค. 2562
ผลการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
2 ต.ค. 2562
ป.ป.ช. จัดสัมมนาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
25 ก.ย. 2562
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานการประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต "นักคิดสุจริต" รุ่นที่ 2
20 ก.ย. 2562
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 15/2562
19 ก.ย. 2562
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
10 ก.ย. 2562
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๘/๒๕๖๒
30 ส.ค. 2562
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๗/๒๕๖๒
30 ส.ค. 2562
ป.ป.ช. จัดสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ภายใต้โครงการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29 ส.ค. 2562

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>