หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง

ป.ป.ช. จับมือกลุ่มบริษัททรู และปตท. จัดโครงการมอบรางวัลช่อสะอาด ปีที่ 8 เพื่อเป็นกำลังใจ และเชิดชู ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาสนับสนุนด้านการต้านทุจริต และโครงการประกวดหนังสั้น หนังโฆษณาป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 หวังกระตุ้นสำนึกคนไทย รักความซื่อสัตย์ ไม่เอาคนโกงและไม่ทนต่อการทุจริต
21 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ป.ป.ช. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วม ภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
15 มี.ค. 2561
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามข้อมติ UNSCR 1718 (DPRK)
12 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 1/2561
8 มี.ค. 2561
คณะผู้แทนหน่วยงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เยือนสำนักงาน ป.ป.ช. ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ
6 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในการเปิด “โครงการจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้น การทุจริตเชิงนโยบาย”
2 มี.ค. 2561
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกิจกรรม"อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
2 มี.ค. 2561
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่่างไทย"
2 มี.ค. 2561
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
28 ก.พ. 2561
สำนักงาน ป.ป.ช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
22 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2561
22 ก.พ. 2561
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดชมรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
20 ก.พ. 2561
ป.ป.ช. ประกาศผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด 335 ครั้ง
ป.ป.ช. หนุนทุนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม หวังสร้างเครือข่ายพร้อมบูรณาการแนวทางการป้องกันการทุจริต
19 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด 258 ครั้ง
ป.ป.ช. จัดการสัมมนาหวังหาแนวร่วมสร้างความโปร่งใสยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
19 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
16 ก.พ. 2561
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริตฯ
9 ก.พ. 2561 10:58:00
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหน่วยงโครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (วันที่ 6 ก.พ.61) รวม
9 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 จัดประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและประชุมหารือในการบริหารราชการร่วมกันระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
30 ม.ค. 2561
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
30 ม.ค. 2561

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>