หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข่าว/บทความทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

   ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ

แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (22 มิ.ย. 2560)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (21 มิ.ย. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช. ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ กับกองบัญชาการกองทัพเรือ (15 มิ.ย. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช. ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ กับกองบัญชาการกองทัพไทย (12 มิ.ย. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช. ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1 มิ.ย. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช. ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ กับกระทรวงสาธารณสุข (14 พ.ค. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช. ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ กับกระทรวงกลาโหม (8 พ.ค. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช. ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ กับหน่วยงานภาคเอกชน (3 พ.ค. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช. ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ ต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ (22 มี.ค. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช. ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ กับบริษัทกลุ่มเซนทรัล จำกัด (21 มี.ค. 2560)
(ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) (ชุดโครงการสหยุทธ์) (6 มี.ค. 2560)
เผยแพร่ความรู้ยุทธศาสตรชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ.2560 - 2564 ) (28 ก.พ. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประขุมเผยแพร่ความรู้ยุทธศาสตร์ชาติฯ กับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ภาค 3 (16 ก.พ. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช. ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ กับกระทรวงการคลัง (16 ก.พ. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช.ประชุมทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ กับกระทรวงวัฒนธรรม (16 ก.พ. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช. ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ กับกระทรวงมหาดไทย (16 ก.พ. 2560)
เอกสาร Power Point โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ในระดับภูิมภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมนภาลัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (7 ก.ค. 2558)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) (8 ม.ค. 2558)
เอกสาร Power Point การบรรยายของวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการการแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 สู่การปฏิบัติของ ศปท. (7 มี.ค. 2557)
สรุปผลการจัดงานนิทรรศการและการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 1 (พ.ศ. 2551-2555) ในหัวหข้อ "รวมพลังเดินหน้า ฝ่าวิกฤตคอร์รัปชั่น" เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (12 ก.ค. 2555)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>