หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดโต๊ะข่าว ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
โต๊ะข่าว ป.ป.ช.

ป.ป.ช. ร่วมกับคณะกรรมการการตรวจตราแห่งชาติจีนและ UNODC จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC ACT-NET เรื่องการติดตามทรัพย์สินคืน (21 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
บริจาคเงินเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนถือเป็นสินบน ผิดทั้งผู้ให้ผู้รับ : เตรียมสุ่มตรวจ “แป๊ะเจี๊ยะ” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (15 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 279 ครั้ง
ผลการจัดอันดับประเทศโปร่งใสโลกปี ๒๕๖๐ : ไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น ๓๗ คะแนน ขยับขึ้นที่ ๙๖ (22 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 673 ครั้ง
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าวความคืบหน้าคดีตรวจสอบทรัพย์สิน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (24 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 942 ครั้ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๙ ราย คดีเงินทอนวัดในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และสงขลา (8 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 835 ครั้ง
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าวความคืบหน้าคดี (8 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 843 ครั้ง
พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ นายวรวิทย์ สุขบุญ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (28 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 423 ครั้ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวก ทุจริตเงินทอนวัดพนัญเชิงวรวิหาร (19 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 737 ครั้ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกคดีขึ้นพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง (7 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 772 ครั้ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล พันตรี วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่ำรวยผิดปกติ (7 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 463 ครั้ง
ป.ป.ช. มีมติชี้มูลนายสมบัติ อุทัยสาง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่ำรวยผิดปกติ (21 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 806 ครั้ง
ป.ป.ช. ชี้มูลเจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานคร กรณีจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Motif of Light) โดยมิชอบ (7 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 1,004 ครั้ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่ชี้มูลความผิดกรณีกล่าวหา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ นายธีระ วงศ์สมุทร พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก และหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เก็บกัก ควบคุม ระบาย หรือการบริหารจัดการน้ำ เป็นเหตุให้เกิดมหาอุทกภัยปี 2554 (19 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 301 ครั้ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ยื่นอุทธรณ์คดีสลายการชุมนุมปี 2551 (29 ส.ค. 2560)
การส่งมอบงานตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (29 ส.ค. 2560)
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายเกษม นิมมลรัตน์ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ อีกกว่า 21 ล้านบาท (1 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 318 ครั้ง
ป.ป.ช. ส่งข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ในการวางมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (20 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 233 ครั้ง
ป.ป.ช. ส่งข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางมาตรการป้องกันการทุจริต ในกระบวนการอนุญาตให้ชนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว (20 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอยกย่องคนทำความดี เดือนมิถุนายน 2560 (6 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ป.ป.ช. วางมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ที่มีพฤติกรรมในทางทุจริต (28 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 808 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>