หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวเจ้าหน้าที่
ข่าวเจ้าหน้าที่

   ประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตระดับชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินระดับชำนาญการ และตำแหน่งพนักงานไต่สวนระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (13 มี.ค. 2561)
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการ ตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (7 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 1,549 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานสื่อสารและกิจการพิเศษ (27 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 396 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งธุรการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (27 ก.พ. 2561)
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (1 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 3,809 ครั้ง
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานสื่อสารและกิจการพิเศษ (31 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 708 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (28 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 456 ครั้ง
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (21 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 509 ครั้ง
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้ตำแหน่งพนักงานสื่อสารและกิจการพิเศษ (13 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 284 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศเรื่อง รายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานสื่อสารและกิจการพิเศษ (6 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 267 ครั้ง
ประกาศเรื่องรายชื่อ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (4 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 457 ครั้ง
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๗ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำภาค 7 (28 พ.ย. 2560)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำภาค 7 (22 พ.ย. 2560)
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานพนักงานสื่อสารและกิจการพิเศษ (22 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 535 ครั้ง
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (21 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 935 ครั้ง
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (15 พ.ย. 2560)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (15 พ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (15 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 341 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ถัดไป>>