หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาสที่ 4) ส่วนกลาง (11 ต.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ต.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล (9 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2562) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส (9 ต.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส 4 (สสอ.) (9 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.บุรีรัมย์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562) (8 ต.ค. 2562)
สตร.3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาสที่ 4) (8 ต.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (8 ต.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (8 ต.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (สำนักกฎหมาย) (8 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระยะที่ 2 (8 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 4 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (8 ต.ค. 2562)
สนย. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (7 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงกันยายน 2562) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (7 ต.ค. 2562)
สสร ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)) (4 ต.ค. 2562)
เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ (3 ต.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (3 ต.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562 (สำนักบริหารทรัพย์สิน) (3 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 (3 ต.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (2 ต.ค. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>