หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 - สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายรณรงค์ป้องกันการทุจริตจำนวน 2 ป้าย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (14 มิ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร (14 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการโครงการติดตามแผนปฏิบัิตการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (13 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 2 รายการ โครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (13 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการติดตามแผนปฏิบัิตการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (13 มิ.ย. 2562)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล และดำเนินการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการต่อต้านการทุจริตระหว่างองค์กรในภาคเอกชนที่ดำเนินการติดต่อด้านการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ตามโครงการส่งเสรสิมบทบาทของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (13 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (13 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้แนะนำการยื่นบัญชี ตามโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการยื่นทรัพย์สิิน (13 มิ.ย. 2562)
สสร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุปลั๊กไฟฟ้า (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องกรองอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ บริษัทตระการมอเตอร์ จำกัด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (11 มิ.ย. 2562)
สสร.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-จัดจ้างพิมพ์วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อกระดาษ จำนวน 400 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (11 มิ.ย. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ถัดไป>>