หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและการจัดทำยุทธศาตร์การป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 (17 ส.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Data Link) และเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กณ - 994 กทม. (17 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อลูกปืนมอเตอร์พัดลมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 1617 กทม. (17 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮแ - 1614 กทม. (17 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ - 1185 กทม. (17 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรงุรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการ (สำนักกฎหมาย) (17 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา่จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (17 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ (17 ส.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุุสำนักงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (17 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสาร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการไต่สวนคดีร่ำรวยผิดปกติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รุ่นที่ 2) (16 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC Workstation) (16 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสมุดปกอ่อนและปากกา(สำนักกฎหมาย) (16 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้่อวัสดุโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาสำหรับการไต่สวน" (16 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้่อหนังสือโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาสำหรับการไต่สวน" (16 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนมฯ (16 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding) (16 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 (16 ส.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ถัดไป>>