หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้งาน (License) Microsoft Office จำนวน 1,264 License (19 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ (18 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ (18 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงและเช็คระยะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กว - 6089 นนทบุรี /สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (18 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการวางแผนและจัดงานมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต ตามโครงการวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. (18 ต.ค. 2561)
ประกาศ ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาว จำนวน 2 รายการ (18 ต.ค. 2561)
เรื่อง ประกาศรายประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (18 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (18 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (18 ต.ค. 2561)
ประกาศ ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาว (18 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (18 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง จำนวน 65 ถัง ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (18 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างทำป้ายโลหะทองเหลือง (18 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ Logitech Conferencecam จำนวน 3 ตัว และ Logitech HD Webcam จำนวน 3 ตัว (17 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงาน ป.ป.ช. สุจริต ปีที่ 19 (17 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือประกอบการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 2 (17 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (17 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหินแกรนิตและพื้นกระเบื้อง บริเวณรอบบ่อน้ำพุ อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (17 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับมอบในวันแถลงข่าวและหรือมอบรางวัลตามโครงการวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. (17 ต.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ถัดไป>>