หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ (18 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฌง 3972 กทม.) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (18 ม.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสาร TOR งานจ้างติดตั้งฉากกั้นห้องและ ม่านปรับแสง ชั้น 1 - 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดทำความร้อนเพื่อซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-5450 DN เลขทะเบียน 7440 001 0002 1329/59 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (17 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 จำนวน 700 ชุด (17 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้างผลิตเอกสารสำหรับใช้ในโครงการ STRONG-จิตต่อต้านทุจริต กิจกรรมที่ 4การประชุมระหว่าง สปจ.โค้ชฯและชมรมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (17 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1. ปากกาน้ำเงิน แบบกด ขนาด 0.5 มม. ยี่ห้อ ควอนตั้ม จำนวน 121 ด้าม 2. แฟ้มพลาสติกแบบผูกเชือกขยายข้างขนาด A4 จำนวน 121 แฟ้ม - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (17 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ (สำนักกฎหมาย) (17 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนถ่าย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (16 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแปลเอกสารข้อมูลประกอบการประเมินติดตามการปฏิบัติตาม (16 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มช่อสะอาด (16 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (16 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร (16 ม.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (15 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแฟ้มเจาะพิมพ์ตราสำนักงาน ป.ป.ช. (15 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างติดตั้งฉากกั้นห้องและม่านปรับแสง ชั้น 1 - 8 (15 ม.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ (15 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด (วันยุทธหัตถี) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (15 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (15 ม.ค. 2562)
สปจ.หนองคาย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กว 1947 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (15 ม.ค. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ถัดไป>>