หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ 3 รายการ (21 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการดำเนินการเช่าสถานที่ เพื่อใช้ในกิจกรรมจัดแถลงข่าวสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 โครงการผลิตสื่อ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 (21 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำและเผยแพร่ข่าวเชิงสืบสวนและข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปราม การทุจริต งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (21 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กณ - 994 กทม. (21 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมพัดลมอัดอากาศลานจอดรถ อาคาร 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (21 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการต่างประเทศ (21 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ (21 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (21 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (21 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนผนัง จำนวน 1 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (21 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ จำนวน 1 ครั้ง รวม 2 รายการ เพื่อโครงการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (20 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (20 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมระบบประปา (20 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (20 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ(รถตู้) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ (20 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (20 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (20 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รยการ (20 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานและรื้อถอนป้ายชื่อสำนักงาน ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำภาค 6 (19 มี.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ถัดไป>>