หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (4 ก.ย. 2558)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ (อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (4 ก.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (3 ก.ย. 2558)
ราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (3 ก.ย. 2558)
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2559 (3 ก.ย. 2558)
ราคากลางเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2559 (3 ก.ย. 2558)
ราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (3 ก.ย. 2558)
ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (2 ก.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ (2 ก.ย. 2558)
โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเภทถุงผ้ายีนส์ (2 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (2 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (2 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (2 ก.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น (1 ก.ย. 2558)
การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (1 ก.ย. 2558)
การจัดจ้างออกแบบและผลิตสือภาพเคลื่อนไหวการทุจริตในโครงการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตร-ข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางนิติเศรษฐศาสตร์ในงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (31 ส.ค. 2558)
การจัดแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต/การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. (31 ส.ค. 2558)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 5 รายการ (28 ส.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมา รปภ. (28 ส.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (28 ส.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางค่าเช่าอาคารสำนักงาน ปงป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (28 ส.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>