หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ (2 ก.ย. 2558)
โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเภทถุงผ้ายีนส์ (2 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (2 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (2 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (2 ก.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น (1 ก.ย. 2558)
การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (1 ก.ย. 2558)
การจัดจ้างออกแบบและผลิตสือภาพเคลื่อนไหวการทุจริตในโครงการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตร-ข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางนิติเศรษฐศาสตร์ในงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (31 ส.ค. 2558)
การจัดแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต/การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. (31 ส.ค. 2558)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 5 รายการ (28 ส.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมา รปภ. (28 ส.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (28 ส.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางค่าเช่าอาคารสำนักงาน ปงป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (28 ส.ค. 2558)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (27 ส.ค. 2558)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (27 ส.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลาง การจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (24 ส.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลาง การจ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (24 ส.ค. 2558)
ราคากลาง เรื่อง การจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (23 ส.ค. 2558)
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน (19 ส.ค. 2558)
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องเสียงชุดประชุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด "สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี" (17 ส.ค. 2558)
ราคากลาง (ราคาที่อ้างอิง) และ TOR ในการจ้างจัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (14 ส.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>