หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (สทพ.) (12 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้ออุปกรณ์)สำหรับใช้ในโครงการSTRONGจิตพอเพียงต้านทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (12 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายไวนิล)สำหรับใช้ในโครงการSTRONGจิตพอเพียงต้านทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (12 ก.พ. 2562)
ประกาศ สำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ (12 ก.พ. 2562)
ประกาศ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2562 - 2564) (12 ก.พ. 2562)
ประกาศ สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สทพ.) (12 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อน้ำดื่ม ไตรมาสที่ ๒ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (12 ก.พ. 2562)
ประกาศ สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน เรื่อง ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทป (สทพ.) (12 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบ สปจ.ชุมพร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (12 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค7 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 (12 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 130 ใบ (12 ก.พ. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อแผ่นพับความรู้ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (12 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ "แผ่นพับ" - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (12 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายกัดกรด (11 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้งานในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 35 รายการ (11 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมวอลเปเปอร์และฝ้าเพดานภายในห้องกรรมการ ป.ป.ช. อาคาร 1 ชั้น 4 (11 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในห้องเครื่องสำรองไฟ และห้องผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (11 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุริต (แผ่นพับ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (11 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมที่ 5.2 (11 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>