หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ราคากลาง (ราคาที่อ้างอิง) และ TOR ในการจ้างจัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (14 ส.ค. 2558)
จัดซื้อวัสดุถาวร จำนวน 13 รายการ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (14 ส.ค. 2558)
จัดจ้างทำม่านม้วนและสติ๊กเกอร์ พร้อมติดตั้ง ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (14 ส.ค. 2558)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 10 ตัว และเก้าอี้ จำนวน 30 ตัว (13 ส.ค. 2558)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (13 ส.ค. 2558)
ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาดำเนินการจัดงานพิธีเปิดอาคารที่ทำการ "สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี" วันที่ 26 สิงหาคม 2558 (11 ส.ค. 2558)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (11 ส.ค. 2558)
ประกาศราคากลาง โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม จ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับ ไตรมาสที่ 4 (7 ส.ค. 2558)
ประกาศราคากลาง จัดจ้างการจัดแปลเอกสาร ของสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. (5 ส.ค. 2558)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (4 ส.ค. 2558)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (4 ส.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (29 ก.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (29 ก.ค. 2558)
ขายทอดตลาดรถยนต์ใช้แล้ว พัสดุชำรุด และวัสดุที่ไม่จำเป็นใช้ราชการแล้ว (29 ก.ค. 2558)
ราคากลางจัดจ้างรื้อท่อประปาพร้อมติดตั้งใหม่ อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (28 ก.ค. 2558)
จ้างผลิตหนังสือผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามโครงการผลิตและเผยแพร่การดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (24 ก.ค. 2558)
ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (เงินคงเหลือสะสม) (22 ก.ค. 2558)
ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (22 ก.ค. 2558)
ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (22 ก.ค. 2558)
บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร และสำนักงาน ป.ป.ช. (22 ก.ค. 2558)
จัดจ้างออกแบบและผลิตชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ 2 (22 ก.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>