หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จัดจ้างออกแบบและผลิตชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ 2 (22 ก.ค. 2558)
ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธุ์จุลสารสำนักงาน ป.ป.ช. "สุจริต" ตามโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสารสำนักงาน ป.ป.ช. (14 ก.ค. 2558)
จัดจ้างรื้อลูกศรจราจรและวัดตีเส้นลูกศรแสดงทิศทางจราจรถนนรอบสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (13 ก.ค. 2558)
ประกาศราคากลางการจ้างวางแผน ผลิต เผยแพร่การจัดงานมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2558 (10 ก.ค. 2558)
ประกาศราคากลาง และ TOR การจัดจ้างติดตั้งกรอบรูปพระฉายาลักษณ์ ตราสัญลักษณ์พระนามย่อของสมเด็จพระบรมอรสาธิราชฯ พร้อมโต๊ะและเครื่องสักการะ (7 ก.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (30 มิ.ย. 2558)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย (30 มิ.ย. 2558)
ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างนักวิชาการเพื่อรวบรวมข้อมูลและประมวลผลความก้าวหน้าของประเทศไทย (29 มิ.ย. 2558)
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว กล้องถ่ายภาพนิ่ง เลนส์กล้อง แฟรช เครื่องพิมพ์แผ่นCD/DVD (26 มิ.ย. 2558)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู, ขนาด 30,000 บีทียู, ขนาด 36,000 บีทียู เพื่อใช้งานภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (26 มิ.ย. 2558)
จัดซื้อกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง เพื่อใช้งานภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (26 มิ.ย. 2558)
เช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (26 มิ.ย. 2558)
จัดซื้อเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ สำหรับบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 เครื่อง (25 มิ.ย. 2558)
จ้างเหมาบริการห้องประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ (19 มิ.ย. 2558)
โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับ ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 2 (18 มิ.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก (16 มิ.ย. 2558)
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาให้บริการในการเดินทางไปศึกษาดูงานในทวีปเอเชีย ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (16 มิ.ย. 2558)
โครงการผลิตและเผยแแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 6 การผลิตสื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. (15 มิ.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (12 มิ.ย. 2558)
การจ้างผลิตชุดเครื่องเขียน จำนวน 32,000 ชุด (10 มิ.ย. 2558)
ราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จำนวน 10,000 รีม (8 มิ.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>