หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.
18 พ.ย. 2557
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
14 พ.ย. 2557
รายงานความคืบหน้าการร้องขอให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....ในประเด็นเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
13 พ.ย. 2557
ความคืบหน้าคดีอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรียกรับเงินสินบน
12 พ.ย. 2557
ป.ป.ช.ขี้แจงกรณีนายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ ขอทราบผลการพิจารณาคดี ปรส.
11 พ.ย. 2557
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
7 พ.ย. 2557
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี
31 ต.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าว ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ของคณะกรรมการ ป.ป.จ. อุบลราชธานี และของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครบรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
31 ต.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดฝึกอบรม การจัดทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยและการดับเพลิงขึ้นต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
31 ต.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะทำงานโฆษกครั้งที่ 2/2557 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
31 ต.ค. 2557
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 2 ในโครงการลูกเสือช่อสะอาด
31 ต.ค. 2557
ชี้แจงข้อมูลกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ลงโทษปลด คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
30 ต.ค. 2557
กิจกรรมค่ายจริยธรรม (White Camp) โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2557
30 ต.ค. 2557
สปจ.อย. ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ประจำปี 2557
23 ต.ค. 2557
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. วางพวงมาลา พระบรมรูปทรงม้าเนื่องในวันปิยมหาราช
23 ต.ค. 2557
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครบรอบ 8 ปี (6 ตุลาคม 2549 - 6 ตุลาคม 2557)
21 ต.ค. 2557
ถ่ายทอดสด การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครบรอบ 8 ปี ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี)
17 ต.ค. 2557
ประกาศผลการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "องค์ความรู้ทางนิติเศรษฐศาสตร์เพื่อการรู้เท่าทันการทุจริต" ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "ทุจริตจำนำข้าว... บทเรียนที่ต้องจำ"
17 ต.ค. 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงความคืบหน้าข้อมูลกรณีต่าง ๆ
16 ต.ค. 2557
กรรมการ ป.ป.จ. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รพ. ศิริราช
11 ต.ค. 2557
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง เรื่องถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
9 ต.ค. 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>