หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ขอเชิญชมการสัมภาษณ์ นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. ในรายการ "ตอบโจทย์" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส(ThaiPBS) วันศุกรที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 22.00-22.30 น.
19 มี.ค. 2558
กิจกรรม สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ภาคประชาชน - สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
16 มี.ค. 2558
ป.ป.ช.จัดสัมมนาเกี่ยวกับการใช้กฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม
16 มี.ค. 2558
ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต องค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
16 มี.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2558
13 มี.ค. 2558
รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีถอดถอน ส.ส. จำนวน 258 คนที่เหลือ กรณีเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มา ส.ว.
12 มี.ค. 2558
ป.ป.ช. ยอมรับมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
12 มี.ค. 2558
ป.ป.ช. ชี้การถอดถอนอดีตสมาชิกวุฒิสภามีส่วนในการพัฒนาประชาธิปไตย
11 มี.ค. 2558
รายงานความคืบหน้าคดีอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรียกรับเงินสินบน
11 มี.ค. 2558
ป.ป.ช. ร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศ ฮ.ศ. 1436 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
11 มี.ค. 2558
ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีพฤติการณ์ทุจริตในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
10 มี.ค. 2558
ความคืบหน้ากรณีกล่าวหาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10 มี.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2558
6 มี.ค. 2558
ขอเชิญสถานศึกษาที่มีความสนใจร่วมส่งโครงการเข้าประกวดตามโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
5 มี.ค. 2558
ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือช่อสะอาด เรื่อง รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
3 มี.ค. 2558
ป.ป.ช. เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช.ต่อต้านการทุจริต
3 มี.ค. 2558
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของนายศุภกิจ ริยะการ หรือ สิริพงศ์ ริยะการธีรโชติ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๒
27 ก.พ. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
27 ก.พ. 2558
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดี 85 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย
25 ก.พ. 2558
รายงานความคืบหน้ากรณีการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมอาคารบัญชาการ 1 และอาคารบัญชาการ 2
24 ก.พ. 2558
ชี้แจงความคืบหน้าคดีสลายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
24 ก.พ. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>