หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวความคิด คนดีที่ไทยต้องการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อม/ตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Triton หมายเลขทะเบียน กษ-2348 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (1 ก.พ. 2562)
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 370 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปลั๊กไฟพ่วง จำนวน 6 อัน (1 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน 10 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (1 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1 ก.พ. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา (1 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (1 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (1 ก.พ. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562 สำนักบริหารงานคลัง (สขร.1) (31 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (31 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบไฟแสงสว่าง และระบบเสียงห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (31 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ SRTONG - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (31 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าจำนวน 30 ใบ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (31 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (31 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ (31 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 (31 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (31 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (31 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การดำเนินการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (31 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 18 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (31 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>