หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. ขอรายงานความคืบหน้าคดีพลตารวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก
23 ธ.ค. 2557
โครงการครอบครัว อปท. โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
23 ธ.ค. 2557
การขอรับความคุ้มครองผู้กล่าวหาศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามมาตรา ๑๐๓/๕ ประกอบมาตรา ๑๐๓/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
22 ธ.ค. 2557
โครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2557 (กิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา
22 ธ.ค. 2557
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557
19 ธ.ค. 2557
สปจ.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตสากล 9 ธันวาคม 2557
16 ธ.ค. 2557
การจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการ การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
16 ธ.ค. 2557
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2557
12 ธ.ค. 2557
โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2557 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น
11 ธ.ค. 2557
ราคากลางในการจ้างผลิตและเผยแพร่การสัมภาษณ์ผู้บริหารทางโทรทัศน์ (รวมพลังล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทย เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน สร้างสังคมคุณธรรมสู่สากล
9 ธ.ค. 2557
ประมวลภาพกิจกรรม"วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" ทั่วประเทศ 9 ธันวาคม 2557
9 ธ.ค. 2557
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงานและนำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชัน ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)
9 ธ.ค. 2557
สารจาก นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2557 (MESSAGE FROM NACC PRESIDENT MR.PANTHEP KLANARONGRAN)
8 ธ.ค. 2557
นายกฯ ปาฐกถาพิเศษ “ความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรของประเทศไทย” ในงาน “มอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ”
8 ธ.ค. 2557
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงาน ป.ป.ช.
4 ธ.ค. 2557 16:45:10
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2557
4 ธ.ค. 2557
ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดออกแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
4 ธ.ค. 2557
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557
3 ธ.ค. 2557
ถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงพร้อมให้นโยบายแนวทางการจัดทำงบประมาณฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
2 ธ.ค. 2557
ประกาศผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
1 ธ.ค. 2557
สปอต ป.ป.ช. "รวมพลังล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทย เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน สร้างสังคมคุณธรรมสู่สากล" ชุดที่ 2
28 พ.ย. 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>