หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงานและนำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชัน ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)
9 ธ.ค. 2557
สารจาก นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2557 (MESSAGE FROM NACC PRESIDENT MR.PANTHEP KLANARONGRAN)
8 ธ.ค. 2557
นายกฯ ปาฐกถาพิเศษ “ความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรของประเทศไทย” ในงาน “มอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ”
8 ธ.ค. 2557
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงาน ป.ป.ช.
4 ธ.ค. 2557 16:45:10
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2557
4 ธ.ค. 2557
ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดออกแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
4 ธ.ค. 2557
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557
3 ธ.ค. 2557
ถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงพร้อมให้นโยบายแนวทางการจัดทำงบประมาณฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
2 ธ.ค. 2557
ประกาศผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
1 ธ.ค. 2557
สปอต ป.ป.ช. "รวมพลังล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทย เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน สร้างสังคมคุณธรรมสู่สากล" ชุดที่ 2
28 พ.ย. 2557
สปอต ป.ป.ช. "รวมพลังล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทย เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน สร้างสังคมคุณธรรมสู่สากล" ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2557
28 พ.ย. 2557
สนช. กำหนดวันแถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ และนายนิคม ไวยรัชพานิช และการพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมาย ป.ป.ช.
28 พ.ย. 2557
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
28 พ.ย. 2557
การไต่สวนกรณีการก่อสร้างสนามฟุตซอล
26 พ.ย. 2557
สโมสรลูกเสือสำนักงาน ป.ป.ช. ถวายสักการะสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
25 พ.ย. 2557
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
21 พ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อหน่วยงานผู้สมัครที่ผ่านการคัดกรองให้ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 เพื่อให้สาธารณชนรับทราบและตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2557
19 พ.ย. 2557
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.
18 พ.ย. 2557
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
14 พ.ย. 2557
รายงานความคืบหน้าการร้องขอให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....ในประเด็นเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
13 พ.ย. 2557
ความคืบหน้าคดีอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรียกรับเงินสินบน
12 พ.ย. 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>